| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0023.4 / 2613   28 กุมภาพันธ์ 2566   ขอให้เร่งรัดปฏิบัติตามแนวทางคณะกรรมการกฤษฎีกาและขอให้เทศบาลตำบลศรีพนมมาศตรวจสอบข้อเท็จจริง  นายอำเภอลับแล  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0032 / 2612   28 กุมภาพันธ์ 2566   ขอรับพระราชทานผ้าห่มพระธาตุพระฝางประดับอักษรพระนามาภิไธยย่อ "ส.ธ."  ราชเลขาในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 2611   28 กุมภาพันธ์ 2566   ขอรับพระราชทานน้ำสรงเจดีย์พระธาตุพระฝาง  ราชเลขาในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0002 / 2610   28 กุมภาพันธ์ 2566   ยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  กค 0318.72/ / 2609   28 กุมภาพันธ์ 2566   ย้ายข้าราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
  อต.0023.5 / 2608   28 กุมภาพันธ์ 2566   การจัดสรรเงินภาษีธูรกิจเฉพาะ (10933) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจัดเก็บในเดือน มกราคม 2566  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.3/ / 2607   28 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  รองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตถ์วินัย)  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0033.010 / 2606   28 กุมภาพันธ์ 2566   หนังสือรับรอง นายนพ บุญปัน   นายนพ บุญปัน  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0010 / 2605   28 กุมภาพันธ์ 2566   ของบประมาณเพิ่มเติม  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0005/ / 2604   28 กุมภาพันธ์ 2566   อนุมัติให้จดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 2603   28 กุมภาพันธ์ 2566   อนุมัติให้จดกทะเบียนรับเด็กเป้นบุตรบุญธรรม  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0032 / 2602   28 กุมภาพันธ์ 2566   ขอขอบคุณ  นางกรกนก เจริญศรี  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 2601   28 กุมภาพันธ์ 2566   ขอขอบคุณ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 2600   28 กุมภาพันธ์ 2566   ขอขอบคุณ  ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 2599   28 กุมภาพันธ์ 2566   ขอขอบคุณ  ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 2598   28 กุมภาพันธ์ 2566   การกำหนดคุณธรรมเป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ขับเคลื่อนสู่จังหวัดคุณธรรม  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 2597   28 กุมภาพันธ์ 2566   การกำหนดคุณธรรมเป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ขับเคลื่อนสู่จังหวัดคุณธรรม  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0002 / 2596   28 กุมภาพันธ์ 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอลับแล  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0023.1 / 2595   28 กุมภาพันธ์ 2566   การขอย้ายข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0002 / 2594   28 กุมภาพันธ์ 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2593   28 กุมภาพันธ์ 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2592   28 กุมภาพันธ์ 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2591   28 กุมภาพันธ์ 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2590   28 กุมภาพันธ์ 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2589   28 กุมภาพันธ์ 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2588   28 กุมภาพันธ์ 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0018.2 / 2587   28 กุมภาพันธ์ 2566   ตอบรับโอนเงินนอกงบประมาณ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0002 / 2586   28 กุมภาพันธ์ 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  นายอำเภอลับแล  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2585   28 กุมภาพันธ์ 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2584   28 กุมภาพันธ์ 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2583   28 กุมภาพันธ์ 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2582   28 กุมภาพันธ์ 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0018.1 / 2581   28 กุมภาพันธ์ 2566   ขอใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อต.172  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0002 / 2580   28 กุมภาพันธ์ 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0019.4 / 2579   28 กุมภาพันธ์ 2566   การจำหน่ายพัสดุ  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0023.4 / 2578   28 กุมภาพันธ์ 2566   หารือการขอทำความตกลงยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0019.4 / 2577   28 กุมภาพันธ์ 2566   การจำหน่ายพัสดุ  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0019.4 / 2576   28 กุมภาพันธ์ 2566   การจำหน่ายพัสดุ  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0019.4 / 2575   28 กุมภาพันธ์ 2566   การจำหน่ายพัสดุ  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0019.4 / 2574   28 กุมภาพันธ์ 2566   การจำหน่ายพัสดุ  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0019.4 / 2573   28 กุมภาพันธ์ 2566   การจำหน่ายพัสดุ  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0017.2 / 2572   28 กุมภาพันธ์ 2566   การจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาเปิดเส้นทางเดินรถโดยสารระหว่างประเทศ จังหวัดอุตรดิตถ์ – วังเวียง(สปป.ลาว)  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0019.4 / 2571   28 กุมภาพันธ์ 2566   การจำหน่ายพัสดุ  นายอำเภอตรอน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0019.4 / 2570   28 กุมภาพันธ์ 2566   การจำหน่ายพัสดุ  นายอำเภอลับแล  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0019.4 / 2569   28 กุมภาพันธ์ 2566   การจำหน่ายพัสดุ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0002 / 2568   28 กุมภาพันธ์ 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0020.1 / 2567   28 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาตรอน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.1 / 2566   28 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0023.2 / 2565   27 กุมภาพันธ์ 2566   แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ในการขอความเห็นชอบปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลฯ  นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 2564   27 กุมภาพันธ์ 2566   แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ กรณีหารือการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล  นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 11213 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225