| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0018.1 / 1013   17 มกราคม 2566   ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูปฯ  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 1012   17 มกราคม 2566   ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูปฯ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 1011   17 มกราคม 2566   ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูปฯ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 1010   17 มกราคม 2566   ขอกราบอาราธนานิมนต์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ฯ  เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 1009   17 มกราคม 2566   โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0017.2 / 1008   17 มกราคม 2566   ขอยืนยันรับการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ 2567  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1)  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต.0017.5 / 1007   17 มกราคม 2566   การทาบทามให้เสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการจริยธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0019.2 / 1006   17 มกราคม 2566   การประเมินผลการปฏิบัติงานอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 74  นายอำเภอลับแล  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / 1005   17 มกราคม 2566   การประเมินผลการปฏิบัติงานอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 74  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0025 / 1004   17 มกราคม 2566   ขอปรับวุฒิการศึกฤษ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0034(2) / 1003   17 มกราคม 2566   ขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต 0018.1 / 1002   17 มกราคม 2566   ขออนุญาตใช้ห้องประชุม  หัวหน้าสำนักงานจังหวัด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 1001   17 มกราคม 2566   ขออนุญาตใช้ห้องประชุม  หัวหน้าสำนักงานจังหวัด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.4 / 1000   17 มกราคม 2566   แจ้งผลคดีศาลปกครองพิษณุโลก  อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองพิษณุโลก  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0014.3/ / 999   17 มกราคม 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกไปทำการตรวจสภาพป่าบริเวณที่ส่วนราชการฯ  นายธนารักษ์ ต่อสกุล  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.3/ / 998   17 มกราคม 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกไปทำการตรวจสภาพป่าบริเวณที่ส่วนราชการฯ  นายกเทศมนตรีตำบลจริม  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.3/ / 997   17 มกราคม 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกไปทำการตรวจสภาพป่า  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0017.3 / 996   17 มกราคม 2566   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายพิธีตักบาตร  พลตรีกัลย์สรรค์ จันทรเสน ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0018.3 / 995   17 มกราคม 2566   พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนฯ  นายอำเภอบ้านโคก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0002 / 994   17 มกราคม 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอตรอน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 993   17 มกราคม 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 992   17 มกราคม 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0018.3 / 991   17 มกราคม 2566   รายงานผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.3 / 990   17 มกราคม 2566   การรายงานผลการปฏิบัติในการป้องกัน สกัดกั้น ปราบปรามฯ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0002 / 989   17 มกราคม 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอลับแล  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 988   17 มกราคม 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 987   17 มกราคม 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอตรอน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 986   17 มกราคม 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 985   17 มกราคม 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 984   17 มกราคม 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 983   17 มกราคม 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 982   17 มกราคม 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 981   17 มกราคม 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 980   17 มกราคม 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0014.3 / 979   17 มกราคม 2566   ขอขึ้นทะเบียนตราและรับรองตรา  นายไพทูล สุโน  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0033.101.3 / 978   17 มกราคม 2566   การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (จำนวน 8 ราย)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0002 / 977   17 มกราคม 2566   ผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0002 / 976   17 มกราคม 2566   ผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0033.101.3 / 975   17 มกราคม 2566   เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว (พรนภา คลังกรณ์)  พรนภา คลังกรณ์  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0002 / 974   17 มกราคม 2566   ผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 973   17 มกราคม 2566   ผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0025 / 972   17 มกราคม 2566   รายงานการปล่อยตัวพักการลงโทษ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.1 / 971   17 มกราคม 2566   การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักพรรดิมาลา ประจำปี 2566  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 970   17 มกราคม 2566   การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2566  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0023.3 / 969   17 มกราคม 2566   ส่งสัญญาจ้างและสัญญาคำประกันของพนักงานสถานธนานุบาล  ประธานกรรมการจัดสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / 968   17 มกราคม 2566   การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ขายทอดตลาดและค้าของเก่า ประจำปี 2566  นายอำเภอพิชัย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 967   17 มกราคม 2566   แนวทางปฎิบัติตามพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2548  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 966   17 มกราคม 2566   การควบคุมการค้างาช้างภายในประเทศ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 965   17 มกราคม 2566   การให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงเทศปีใหม่ พ.ศ. 2566  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 964   17 มกราคม 2566   การออกหนังสือสำคัญแสดงการเป็นผู้ใหญ่บ้าน  นายอำเภอท่าปลา  ที่ทำการปกครองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 11213 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225