สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 2 หน่วยงาน
1. ได้รับหนังสือแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ห้วยมุ่น
รับเมื่อ :: พุธ 11 มค. 66 11:23 น.
2. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.น้ำไคร้
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 14:44 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๙,๙๘๔,๒๓๑ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖