สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 3 หน่วยงาน
1. ได้รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทองแสนขัน
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 12 มค. 66 12:07 น.
2. ได้รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอน้ำปาด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 12 มค. 66 13:35 น.
3. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าปลา
รับเมื่อ :: ศุกร์ 17 กพ. 66 14:37 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๙,๙๘๔,๕๒๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖