สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 8 หน่วยงาน
1. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 12 มค. 66 10:36 น.
2. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลฟากท่า
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 12 มค. 66 10:43 น.
3. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นายาง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 12 มค. 66 10:45 น.
4. รับแล้วนะคะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านแก่ง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 12 มค. 66 11:20 น.
5. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.นาขุม
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 12 มค. 66 13:52 น.
6. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลหัวดง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 12 มค. 66 14:10 น.
7. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลป่าเซ่า
รับเมื่อ :: จันทร์ 16 มค. 66 09:30 น.
8. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.น้ำไคร้
รับเมื่อ :: จันทร์ 16 มค. 66 09:53 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๙,๙๘๔,๕๙๙ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖