สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 8 หน่วยงาน
1. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 08:08 น.
2. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 08:52 น.
3. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 09:03 น.
4. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 09:08 น.
5. ได้รับเเล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 09:15 น.
6. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 09:28 น.
7. รับแล้วส่งต่อ (ฝอ.3)
หน่วยงาน : ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 09:51 น.
8. ตอบรับครับ
หน่วยงาน : กอ.รมน.จว.อต.
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 14:24 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๙,๙๘๔,๒๗๙ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖