สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 75 หน่วยงาน
1. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.บ้านด่าน
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 07:29 น.
2. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลป่าเซ่า
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 07:56 น.
3. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านด่านนาขาม
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 08:24 น.
4. รับหนังสือแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ท่ามะเฟือง
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 08:31 น.
5. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : อบต.เด่นเหล็ก
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 08:34 น.
6. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ข่อยสูง
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 08:38 น.
7. รับเรียบร้อยแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลพระเสด็จ
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 08:39 น.
8. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 08:48 น.
9. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านหม้อ
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 08:48 น.
10. ได้ัรับเอกสารแล้ว
หน่วยงาน : อบต.พญาแมน
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 08:50 น.
11. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 08:51 น.
12. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.น้ำหมัน
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 08:52 น.
13. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ท่าสัก
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 08:53 น.
14. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลวังกะพี้
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 08:57 น.
15. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นานกกก
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 08:58 น.
16. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ถ้ำฉลอง
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 09:01 น.
17. ได้รับแล้ว
18. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นายาง
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 09:03 น.
19. ขอบคุณค่ะ ได้รับหนังสือแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ในเมือง
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 09:04 น.
20. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลน้ำปาด
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 09:08 น.
21. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ขุนฝาง
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 09:14 น.
22. อบต.แม่พูล
หน่วยงาน : อบต.แม่พูล
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 09:15 น.
23. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.วังดิน
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 09:17 น.
24. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบ้านเกาะ
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 09:19 น.
25. อบต.หาดล้ารับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.หาดล้า
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 09:21 น.
26. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ร่วมจิต
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 09:28 น.
27. ได้รับแล้วค่ะ
28. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ไร่อ้อย
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 09:35 น.
29. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.น้ำพี้
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 09:35 น.
30. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับหนังสือเรียบร้อย
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 09:36 น.
31. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 09:39 น.
32. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ด่านแม่คำมัน
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 09:41 น.
33. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.หาดงิ้ว
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 09:42 น.
34. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลผาจุก
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 09:49 น.
35. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลร่วมจิต
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 09:51 น.
36. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.แสนตอ(อ.น้ำปาด)
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 09:53 น.
37. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลฟากท่า
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 09:55 น.
38. ทต.จริม ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลจริม
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 09:56 น.
39. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.คอรุม
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 10:00 น.
40. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าปลา
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 10:02 น.
41. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 10:21 น.
42. ได้รีบเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นาอิน
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 10:26 น.
43. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านเสี้ยว
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 10:29 น.
44. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นางพญา
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 10:29 น.
45. ได้รับหนังสือแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ห้วยมุ่น
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 10:34 น.
46. รับเอกสารแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.สองคอน
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 10:35 น.
47. ได้รับเอกสารแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 11:16 น.
48. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบ้านโคก
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 11:17 น.
49. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลน้ำริด
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 11:26 น.
50. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ท่าแฝก
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 11:27 น.
51. รับแล้วนะคะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านแก่ง
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 11:31 น.
52. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.นาขุม
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 11:59 น.
53. ได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ชัยจุมพล
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 12:36 น.
54. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลหัวดง
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 12:59 น.
55. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบ้านแก่ง
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 13:33 น.
56. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าเสา
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 13:55 น.
57. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.วังแดง
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 14:01 น.
58. รับทราบค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ่อทอง
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 14:26 น.
59. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.ม่วงเจ็ดต้น
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 14:49 น.
60. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลตรอน
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 14:50 น.
61. ได้รับหนังสือแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลงิ้วงาม
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 15:01 น.
62. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลในเมือง
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 15:01 น.
63. รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ไผ่ล้อม
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 15:42 น.
64. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านโคน
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 16:07 น.
65. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ผักขวง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 19 มค. 66 08:51 น.
66. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าสัก
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 19 มค. 66 09:17 น.
67. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.แสนตอ
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 19 มค. 66 09:51 น.
68. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.บ้านดารา
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 19 มค. 66 10:44 น.
69. ได้รับหนังสือเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : อบต.สองห้อง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 19 มค. 66 10:58 น.
70. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.น้ำอ่าง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 19 มค. 66 10:58 น.
71. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.ท่าปลา
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 19 มค. 66 11:52 น.
72. ได้รับหนังสือเรียบร้อย
หน่วยงาน : อบต.ผาเลือด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 19 มค. 66 12:50 น.
73. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านฝาย
รับเมื่อ :: จันทร์ 23 มค. 66 08:40 น.
74. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.น้ำไคร้
รับเมื่อ :: อังคาร 24 มค. 66 14:30 น.
75. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลทองแสนขัน
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 13:45 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๙,๙๘๔,๒๖๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖