สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 21 หน่วยงาน
1. อรทัย รับค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 09:04 น.
2. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 09:05 น.
3. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 09:06 น.
4. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 09:06 น.
5. ได้รับเเล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 09:10 น.
6. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงาน_ธ.ก.ส.จังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 09:13 น.
7. รับทราบครับ
หน่วยงาน : สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 09:15 น.
8. รับแล้วค่ะ
9. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอลับแล
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 09:19 น.
10. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 09:35 น.
11. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 09:35 น.
12. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอเมือง
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 09:47 น.
13. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 10:02 น.
14. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 10:09 น.
15. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 10:56 น.
16. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 12:45 น.
17. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 12:47 น.
18. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 13:32 น.
19.
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 14:25 น.
20. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 19 มค. 66 08:59 น.
21. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 19 มค. 66 13:03 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๙,๙๘๔,๖๐๙ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖