สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 1 หน่วยงาน
1. ได้รับหนังสือแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ห้วยมุ่น
รับเมื่อ :: จันทร์ 13 มีค. 66 16:00 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๙๒๕,๙๘๗ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖