สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 7 หน่วยงาน
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับหนังสือเรียบร้อย
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 09:08 น.
2. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 09:12 น.
3. รับแล้ว
หน่วยงาน : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 10:12 น.
4.
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 12:13 น.
5. รับแล้ว
หน่วยงาน : โรงพยาบาลน้ำปาด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 26 มค. 66 09:05 น.
6. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 26 มค. 66 10:11 น.
7. รับหนังสือแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 27 มค. 66 10:25 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๙,๑๗๕,๓๕๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖