สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 1 หน่วยงาน
1. รับหนังสือแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 11:05 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๙,๑๗๕,๓๔๔ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖