สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 31 หน่วยงาน
1. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.หาดงิ้ว
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 10:50 น.
2. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.คอรุม
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 11:01 น.
3. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นายาง
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 11:06 น.
4. ได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 11:14 น.
5. อบต.แม่พูล
หน่วยงาน : อบต.แม่พูล
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 11:20 น.
6. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 11:24 น.
7. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นานกกก
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 11:28 น.
8. รับหนังสือแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ท่ามะเฟือง
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 11:29 น.
9. ได้ัรับเอกสารแล้ว
หน่วยงาน : อบต.พญาแมน
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 11:34 น.
10. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านโคน
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 11:43 น.
11. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.บ้านด่าน
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 12:24 น.
12. ได้รับแล้าคะ
หน่วยงาน : อบต.นาอิน
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 12:43 น.
13. รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ไผ่ล้อม
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 13:01 น.
14. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.วังดิน
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 13:09 น.
15. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลในเมือง
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 13:22 น.
16. รับเรียบร้อยแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลพระเสด็จ
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 13:48 น.
17. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าสัก
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 13:57 น.
18. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 14:12 น.
19. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ขุนฝาง
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 14:52 น.
20. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.บ้านดารา
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 15:13 น.
21. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านด่านนาขาม
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 15:31 น.
22. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.แสนตอ
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 15:42 น.
23. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ไร่อ้อย
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 26 มค. 66 08:45 น.
24. ขอบคุณค่ะ ได้รับหนังสือแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ในเมือง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 26 มค. 66 09:01 น.
25. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านหม้อ
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 26 มค. 66 09:46 น.
26. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ด่านแม่คำมัน
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 26 มค. 66 09:50 น.
27. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ท่าสัก
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 26 มค. 66 10:05 น.
28. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ถ้ำฉลอง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 26 มค. 66 10:33 น.
29. รับเอกสารแล้วครับ
หน่วยงาน : อบต.ฝายหลวง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 26 มค. 66 10:56 น.
30. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ชัยจุมพล
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 26 มค. 66 11:55 น.
31. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลหัวดง
รับเมื่อ :: จันทร์ 30 มค. 66 10:05 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๙,๑๗๔,๘๙๓ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖