สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 1 หน่วยงาน
1.
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 12:12 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๙,๑๗๔,๘๘๗ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖