สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 31 หน่วยงาน
1. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.น้ำไผ่
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 10:59 น.
2. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลฟากท่า
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 11:02 น.
3. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : อบต.บ้านฝาย
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 11:15 น.
4. ได้รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.น้ำไคร้
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 11:18 น.
5. รับแล้วนะคะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านแก่ง
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 11:25 น.
6. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.นาขุม
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 11:29 น.
7. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบ้านแก่ง
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 11:41 น.
8. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ข่อยสูง
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 12:44 น.
9. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.น้ำพี้
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 13:37 น.
10. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลทองแสนขัน
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 14:17 น.
11. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลน้ำปาด
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 14:26 น.
12. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าปลา
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 14:37 น.
13. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.ท่าปลา
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 14:56 น.
14. อบต.หาดล้ารับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.หาดล้า
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 14:58 น.
15. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านเสี้ยว
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 16:02 น.
16. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลตรอน
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 16:16 น.
17. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ผักขวง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 26 มค. 66 08:43 น.
18. ได้รับหนังสือเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : อบต.สองห้อง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 26 มค. 66 09:15 น.
19. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.น้ำหมัน
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 26 มค. 66 09:46 น.
20. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ร่วมจิต
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 26 มค. 66 09:52 น.
21. ได้รับเรียบร้อยแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ผาเลือด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 26 มค. 66 09:55 น.
22. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.แสนตอ(อ.น้ำปาด)
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 26 มค. 66 10:07 น.
23. ทต.จริม ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลจริม
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 26 มค. 66 10:13 น.
24. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลร่วมจิต
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 26 มค. 66 10:53 น.
25. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบ้านโคก
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 26 มค. 66 11:28 น.
26. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ่อทอง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 26 มค. 66 13:27 น.
27. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : อบต.เด่นเหล็ก
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 26 มค. 66 15:03 น.
28. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.วังแดง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 26 มค. 66 16:54 น.
29. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.น้ำอ่าง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 27 มค. 66 09:50 น.
30. รับเอกสารแล้ว
หน่วยงาน : อบต.สองคอน
รับเมื่อ :: ศุกร์ 27 มค. 66 11:03 น.
31. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ม่วงเจ็ดต้น
รับเมื่อ :: ศุกร์ 27 มค. 66 13:32 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๙,๑๗๔,๘๘๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖