สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 65 หน่วยงาน
1. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลฟากท่า
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 10:59 น.
2. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นานกกก
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 11:01 น.
3. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลวังกะพี้
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 11:08 น.
4. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นายาง
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 11:10 น.
5. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : อบต.บ้านฝาย
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 11:14 น.
6. ได้รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.น้ำไคร้
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 11:17 น.
7. ได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 11:19 น.
8. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 11:21 น.
9. รับแล้วนะคะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านแก่ง
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 11:24 น.
10. รับหนังสือแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ท่ามะเฟือง
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 11:26 น.
11. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.นาขุม
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 11:29 น.
12. ได้ัรับเอกสารแล้ว
หน่วยงาน : อบต.พญาแมน
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 11:33 น.
13. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านโคน
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 11:39 น.
14. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบ้านแก่ง
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 11:40 น.
15. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลน้ำริด
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 11:58 น.
16. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.หาดงิ้ว
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 12:09 น.
17. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.บ้านด่าน
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 12:25 น.
18. ได้รับแล้าคะ
หน่วยงาน : อบต.นาอิน
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 12:44 น.
19. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ข่อยสูง
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 12:44 น.
20. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.วังดิน
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 13:06 น.
21. ได้รับหนังสือแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลงิ้วงาม
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 13:08 น.
22. รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ไผ่ล้อม
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 13:17 น.
23. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลในเมือง
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 13:34 น.
24. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.น้ำพี้
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 13:39 น.
25. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าเสา
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 13:40 น.
26. รับเรียบร้อยแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลพระเสด็จ
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 13:46 น.
27. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลผาจุก
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 13:47 น.
28. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าสัก
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 13:57 น.
29. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลทองแสนขัน
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 14:19 น.
30. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลน้ำปาด
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 14:25 น.
31. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบ้านเกาะ
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 14:25 น.
32. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าปลา
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 14:35 น.
33. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.ท่าปลา
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 14:51 น.
34. อบต.หาดล้ารับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.หาดล้า
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 14:57 น.
35. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.บ้านดารา
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 15:11 น.
36. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านด่านนาขาม
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 15:31 น.
37. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.แสนตอ
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 15:44 น.
38. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านเสี้ยว
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 16:05 น.
39. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลตรอน
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 16:16 น.
40. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลป่าเซ่า
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 26 มค. 66 08:29 น.
41. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ผักขวง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 26 มค. 66 08:40 น.
42. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ไร่อ้อย
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 26 มค. 66 08:49 น.
43. ขอบคุณค่ะ ได้รับหนังสือแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ในเมือง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 26 มค. 66 09:01 น.
44. อบต.แม่พูล
หน่วยงาน : อบต.แม่พูล
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 26 มค. 66 09:03 น.
45. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ท่าสัก
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 26 มค. 66 09:31 น.
46. ได้รับหนังสือเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : อบต.สองห้อง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 26 มค. 66 09:37 น.
47. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.น้ำหมัน
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 26 มค. 66 09:45 น.
48. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านหม้อ
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 26 มค. 66 09:46 น.
49. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ร่วมจิต
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 26 มค. 66 09:52 น.
50. ได้รับเรียบร้อยแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ผาเลือด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 26 มค. 66 09:56 น.
51. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ด่านแม่คำมัน
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 26 มค. 66 09:57 น.
52. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.แสนตอ(อ.น้ำปาด)
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 26 มค. 66 10:08 น.
53. ทต.จริม ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลจริม
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 26 มค. 66 10:12 น.
54. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ถ้ำฉลอง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 26 มค. 66 10:36 น.
55. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 26 มค. 66 10:47 น.
56. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลร่วมจิต
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 26 มค. 66 10:52 น.
57. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบ้านโคก
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 26 มค. 66 11:27 น.
58. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ชัยจุมพล
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 26 มค. 66 11:56 น.
59. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลด่านนาขาม
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 26 มค. 66 12:34 น.
60. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ่อทอง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 26 มค. 66 13:26 น.
61. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : อบต.เด่นเหล็ก
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 26 มค. 66 15:04 น.
62. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ขุนฝาง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 26 มค. 66 16:21 น.
63. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.วังแดง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 26 มค. 66 16:53 น.
64. รับเอกสารแล้ว
หน่วยงาน : อบต.สองคอน
รับเมื่อ :: ศุกร์ 27 มค. 66 11:02 น.
65. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ม่วงเจ็ดต้น
รับเมื่อ :: ศุกร์ 27 มค. 66 13:33 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๙,๑๗๔,๘๑๕ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖