สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 1 หน่วยงาน
1. ได้ัรับเอกสารแล้ว
หน่วยงาน : อบต.พญาแมน
รับเมื่อ :: ศุกร์ 3 กพ. 66 09:12 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๐๙๓,๙๒๔ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖