สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 1 หน่วยงาน
1. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ร่วมจิต
รับเมื่อ :: ศุกร์ 3 กพ. 66 10:52 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๐๙๓,๙๒๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖