สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 1 หน่วยงาน
1. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ไร่อ้อย
รับเมื่อ :: จันทร์ 6 กพ. 66 11:58 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๐๙๓,๙๒๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖