สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 1 หน่วยงาน
1. ได้รับหนังสือเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : อบต.สองห้อง
รับเมื่อ :: จันทร์ 6 กพ. 66 09:22 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๐๙๓,๙๑๗ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖