สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 1 หน่วยงาน
1. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.หาดงิ้ว
รับเมื่อ :: ศุกร์ 3 กพ. 66 08:14 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๐๙๓,๙๑๔ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖