สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 1 หน่วยงาน
1. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
รับเมื่อ :: ศุกร์ 10 กพ. 66 12:41 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๐๙๓,๙๐๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖