สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 1 หน่วยงาน
1. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน
รับเมื่อ :: ศุกร์ 3 กพ. 66 12:22 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๐๙๔,๐๑๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖