สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 1 หน่วยงาน
1. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอเมือง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 3 กพ. 66 08:46 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๐๙๔,๐๐๙ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖