สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 1 หน่วยงาน
1. ได้รับเเล้ว
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอพิชัย
รับเมื่อ :: ศุกร์ 3 กพ. 66 13:34 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๐๙๔,๐๐๕ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖