สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 1 หน่วยงาน
1. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
รับเมื่อ :: ศุกร์ 3 กพ. 66 09:21 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๐๙๔,๐๐๑ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖