สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 1 หน่วยงาน
1. ได้รับหนังสือแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ห้วยมุ่น
รับเมื่อ :: พุธ 8 มีค. 66 16:10 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๙๒๕,๖๖๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖