สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 3 หน่วยงาน
1. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำปาด
รับเมื่อ :: อังคาร 7 มีค. 66 11:54 น.
2. ได้รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล
รับเมื่อ :: จันทร์ 13 มีค. 66 15:46 น.
3. ได้รับหนังสือแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 29 มีค. 66 21:19 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๘๙๔,๒๔๗ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖