สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 9 หน่วยงาน
1. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด
รับเมื่อ :: อาทิตย์ 19 มีค. 66 09:52 น.
2. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอลับแล
รับเมื่อ :: อาทิตย์ 19 มีค. 66 14:13 น.
3. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอฟากท่า
รับเมื่อ :: อาทิตย์ 19 มีค. 66 15:42 น.
4. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน
รับเมื่อ :: จันทร์ 20 มีค. 66 08:07 น.
5. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
รับเมื่อ :: จันทร์ 20 มีค. 66 08:33 น.
6. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอตรอน
รับเมื่อ :: จันทร์ 20 มีค. 66 09:14 น.
7. รับแล้ว
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก
รับเมื่อ :: จันทร์ 20 มีค. 66 09:27 น.
8. ได้รับเเล้ว
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอพิชัย
รับเมื่อ :: จันทร์ 20 มีค. 66 09:28 น.
9. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอเมือง
รับเมื่อ :: จันทร์ 20 มีค. 66 10:30 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๐๕๑,๖๐๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖