สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 1 หน่วยงาน
1. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
รับเมื่อ :: อาทิตย์ 2 เมย. 66 16:03 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๙๒๕,๗๑๕ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖