สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 5 หน่วยงาน
1. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 31 มีค. 66 16:05 น.
2. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 31 มีค. 66 16:11 น.
3. ได้รับแล้วคะ ซ้ำคะ
หน่วยงาน : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 31 มีค. 66 16:13 น.
4. รับทราบครับ
หน่วยงาน : สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 31 มีค. 66 16:27 น.
5. เลขหนังสือซ้ำ
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 08:41 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๙๒๕,๙๐๖ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖