สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 61 หน่วยงาน
1. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์1
รับเมื่อ :: ศุกร์ 31 มีค. 66 16:07 น.
2. รับแล้วค่า
หน่วยงาน : ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 31 มีค. 66 16:12 น.
3. รับแล้ว
หน่วยงาน : ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 31 มีค. 66 16:13 น.
4. ได้รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 31 มีค. 66 16:13 น.
5. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 31 มีค. 66 16:13 น.
6. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 31 มีค. 66 16:13 น.
7. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 31 มีค. 66 16:14 น.
8. รับทราบครับ
หน่วยงาน : สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 31 มีค. 66 16:15 น.
9. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก
รับเมื่อ :: ศุกร์ 31 มีค. 66 16:19 น.
10. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่12
รับเมื่อ :: ศุกร์ 31 มีค. 66 16:20 น.
11. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 31 มีค. 66 16:26 น.
12. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์2
รับเมื่อ :: ศุกร์ 31 มีค. 66 16:35 น.
13. ได้รับแล้ว ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 31 มีค. 66 16:48 น.
14. ได้รับเอกสารแล้วคะ
หน่วยงาน : วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 31 มีค. 66 16:54 น.
15. รับแล้วค่ะ
16. ได้รับแล้วค่ะ
17. 314 รับแล้วคร้บ
หน่วยงาน : กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่314
รับเมื่อ :: ศุกร์ 31 มีค. 66 19:25 น.
18. ได้รับเอกสารแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 31 มีค. 66 20:10 น.
19. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2
รับเมื่อ :: เสาร์ 1 เมย. 66 09:31 น.
20. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานสัสดีจังหวัด
รับเมื่อ :: เสาร์ 1 เมย. 66 10:46 น.
21. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ9
รับเมื่อ :: อาทิตย์ 2 เมย. 66 10:30 น.
22. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 07:28 น.
23. ได้รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 08:22 น.
24. ได้รับหนังสือเรียบร้อยแล้วค่ะ/ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 08:23 น.
25. ได้รับหนังสือแล้วคะ
26. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 08:47 น.
27. พิสูจน์หลักฐานอุตรดิตถ์ ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 08:49 น.
28. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 08:50 น.
29. ได้รับหนังสือเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 08:53 น.
30. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 08:58 น.
31. ได้รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 09:01 น.
32. ได้รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 09:08 น.
33. ได้รับแล้ว
34. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 09:26 น.
35. ได้รับเมล์แล้วขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 09:30 น.
36. ได้รับแล้วครับ
37. ได้รับเเล้วคะ
หน่วยงาน : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 09:36 น.
38. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : โครงการชลประทานอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 09:37 น.
39. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : มณฑลทหารบกที่35
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 09:38 น.
40. รับแล้ว
หน่วยงาน : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 09:39 น.
41. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 09:41 น.
42. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 09:47 น.
43. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 09:48 น.
44. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 09:49 น.
45. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 10:01 น.
46. ตอบรับครับ
หน่วยงาน : กอ.รมน.จว.อต.
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 10:05 น.
47. รับทราบค่ะ
48. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 11:29 น.
49. ัรับเรียบร้อย
หน่วยงาน : สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 11:34 น.
50. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานทางหลวงชนบทที่9(อุตรดิตถ์)
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 12:14 น.
51. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแพร่
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 12:32 น.
52. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 14:16 น.
53. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 14:58 น.
54. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 4 เมย. 66 09:21 น.
55. ได้รับเอกสารแล้วขอบคุณครับ
หน่วยงาน : หน่วยงานประสานงานชายแดนไทย-ลาวประจำพื้นที่1
รับเมื่อ :: อังคาร 4 เมย. 66 11:04 น.
56. รับแล้ว
57. ทราบ
หน่วยงาน : โรงเรียนอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 5 เมย. 66 09:33 น.
58. ได้รับเอกสารแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : ด่านกักสัตว์ระหว่างประเทศด่านอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 10 เมย. 66 11:14 น.
59. รับแล้ว
หน่วยงาน : สถานีตำรวจภูธรลับแล
รับเมื่อ :: จันทร์ 10 เมย. 66 11:31 น.
60. ...
61. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : ศูนย์บริหารการทะเบียบภาค5สาขาจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 22 พค. 66 15:20 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๙๒๕,๙๐๔ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖