สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 1 หน่วยงาน
1. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
รับเมื่อ :: อังคาร 4 เมย. 66 11:54 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๙๒๕,๘๙๖ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖