สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 9 หน่วยงาน
1. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ร่วมจิต
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 08:37 น.
2. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.น้ำหมัน
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 09:10 น.
3. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นางพญา
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 09:30 น.
4. อบต.หาดล้ารับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.หาดล้า
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 10:20 น.
5. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลร่วมจิต
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 11:43 น.
6. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.ท่าปลา
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 11:45 น.
7. ทต.จริม ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลจริม
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 14:28 น.
8. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าปลา
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 16:20 น.
9. ได้รับเรียบร้อยแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ผาเลือด
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 16:27 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๙๒๕,๘๙๓ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖