สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 1 หน่วยงาน
1. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ท่าสัก
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 11:00 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๙๒๖,๐๔๗ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖