สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 114 หน่วยงาน
1. 314 รับแล้วคร้บ
หน่วยงาน : กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่314
รับเมื่อ :: ศุกร์ 31 มีค. 66 19:23 น.
2. ได้รับเอกสารแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 31 มีค. 66 20:01 น.
3. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2
รับเมื่อ :: เสาร์ 1 เมย. 66 09:30 น.
4. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่12
รับเมื่อ :: เสาร์ 1 เมย. 66 10:19 น.
5. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานสัสดีจังหวัด
รับเมื่อ :: เสาร์ 1 เมย. 66 10:45 น.
6. ได้รับเอกสารแล้วคะ
หน่วยงาน : วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: เสาร์ 1 เมย. 66 10:50 น.
7. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ9
รับเมื่อ :: อาทิตย์ 2 เมย. 66 10:30 น.
8. ได้รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39
รับเมื่อ :: อาทิตย์ 2 เมย. 66 13:49 น.
9. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด
รับเมื่อ :: อาทิตย์ 2 เมย. 66 14:17 น.
10. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 07:30 น.
11. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 07:44 น.
12. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 07:56 น.
13. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 08:02 น.
14. ได้รับแล้วครับ...
หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 08:04 น.
15. รับแล้ว
หน่วยงาน : ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 08:06 น.
16. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอลับแล
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 08:14 น.
17. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : บริษัททีโอทีจำกัด(มหาชน)
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 08:15 น.
18. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 08:23 น.
19. ได้รับหนังสือเรียบร้อยแล้วค่ะ/ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 08:26 น.
20. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เขื่อนสิริกิติ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 08:27 น.
21. รับแล้วครับ ขอบคุณครับ
หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 08:29 น.
22. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานที่ดินจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 08:36 น.
23. ได้รับแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานแรงงานจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 08:37 น.
24. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 08:39 น.
25. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 08:40 น.
26. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 08:43 น.
27. ได้รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 08:45 น.
28. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 08:45 น.
29. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอฟากท่า
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 08:45 น.
30. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานพลังงานจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 08:47 น.
31. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 08:48 น.
32. พิสูจน์หลักฐานอุตรดิตถ์ ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 08:49 น.
33. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 08:53 น.
34. ได้รับหนังสือเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 08:53 น.
35. รับแล้ว
หน่วยงาน : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 08:54 น.
36. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 08:56 น.
37. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 08:57 น.
38. ได้รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 08:57 น.
39. ได้รับแล้วค่ะ
40. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 09:00 น.
41. อรทัย รับค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 09:01 น.
42. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 09:04 น.
43. ได้รับแลัวค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานจัดหางานจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 09:06 น.
44. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 09:07 น.
45. ได้รับหนังสือแล้วคะ
46. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 09:08 น.
47. ได้รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 09:11 น.
48. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์2
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 09:16 น.
49. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 09:16 น.
50. รับแล้ว
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 09:16 น.
51. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 09:16 น.
52. รับเอกสารแล้ว
หน่วยงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 09:17 น.
53. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 09:18 น.
54. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอเมือง
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 09:22 น.
55. ได้รับเเล้ว
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอพิชัย
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 09:22 น.
56. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 09:23 น.
57. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 09:24 น.
58. ได้รับเอกสารแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานคลังจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 09:25 น.
59. ได้รับแล้ว
60. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานสถิติจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 09:31 น.
61. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : โครงการชลประทานอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 09:33 น.
62. ได้รับเมล์แล้วขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 09:35 น.
63. ได้รับแล้วครับ
64. ได้รับเเล้วค่ะ
หน่วยงาน : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 09:36 น.
65. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : มณฑลทหารบกที่35
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 09:37 น.
66. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 09:38 น.
67. รับเอกสารแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 09:42 น.
68. รับแล้ว
หน่วยงาน : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 09:45 น.
69. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 09:46 น.
70. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 09:47 น.
71. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 09:49 น.
72. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 09:50 น.
73. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 09:51 น.
74. รับแล้วค่า
หน่วยงาน : ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 09:52 น.
75. ตอบรับครับ
หน่วยงาน : กอ.รมน.จว.อต.
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 10:03 น.
76. ได้รับเอกสารแล้ว
หน่วยงาน : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(สนง.แพร่)
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 10:04 น.
77. ได้รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 10:04 น.
78. รับแล้วค่่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานประมงจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 10:10 น.
79. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานขนส่งจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 10:16 น.
80. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 10:24 น.
81. รับทราบครับ
หน่วยงาน : สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 10:29 น.
82. ได้รับเเล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 10:32 น.
83. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอตรอน
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 10:37 น.
84. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 10:38 น.
85. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 10:52 น.
86. รับทราบค่ะ
87. ัรับเรียบร้อย
หน่วยงาน : สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 11:35 น.
88. ได้รับเอกสารแล้วครับ
หน่วยงาน : ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 11:45 น.
89. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานทางหลวงชนบทที่9(อุตรดิตถ์)
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 12:10 น.
90. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแพร่
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 12:33 น.
91. รับทราบค่ะ
หน่วยงาน : อ.ส.ม.ท.จังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 13:58 น.
92. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 14:24 น.
93. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์1
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 14:35 น.
94. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 14:55 น.
95. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : การประปาจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 14:57 น.
96. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 15:03 น.
97. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงาน_ธ.ก.ส.จังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 15:17 น.
98. ได้รับหนังสือแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 15:30 น.
99. รับแล้วค่ะ
100. รับแล้วขอบคุณคะ
หน่วยงาน : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 4 เมย. 66 09:00 น.
101. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 4 เมย. 66 09:20 น.
102. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 4 เมย. 66 10:54 น.
103. ได้รับเอกสารแล้วขอบคุณครับ
หน่วยงาน : หน่วยงานประสานงานชายแดนไทย-ลาวประจำพื้นที่1
รับเมื่อ :: อังคาร 4 เมย. 66 11:03 น.
104. รับหนังสือแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 4 เมย. 66 11:08 น.
105. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
รับเมื่อ :: อังคาร 4 เมย. 66 11:53 น.
106. รับแล้ว
107. ีรับแล้ว
หน่วยงาน : การยางแห่งประเทศไทยสาขาอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 4 เมย. 66 14:44 น.
108. ทราบ
หน่วยงาน : โรงเรียนอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 5 เมย. 66 09:49 น.
109. ได้รับเอกสารแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : ด่านกักสัตว์ระหว่างประเทศด่านอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 10 เมย. 66 11:13 น.
110. รับแล้ว
หน่วยงาน : สถานีตำรวจภูธรลับแล
รับเมื่อ :: จันทร์ 10 เมย. 66 11:29 น.
111. ๓. ถุงผ้า ,พัดสปริงพับได้
หน่วยงาน : สำนักงานบังคับคดีจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 12 เมย. 66 14:01 น.
112. ตอบรับ
หน่วยงาน : กองพันทหารม้าที่7
รับเมื่อ :: พุธ 19 เมย. 66 08:31 น.
113. ...
114. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : ศูนย์บริหารการทะเบียบภาค5สาขาจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 22 พค. 66 15:20 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๙๒๕,๙๙๖ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖