สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 6 หน่วยงาน
1. รับแล้วนะคะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านแก่ง
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 08:59 น.
2. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.วังแดง
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 11:38 น.
3. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ข่อยสูง
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 11:42 น.
4. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.น้ำอ่าง
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 เมย. 66 14:44 น.
5. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบ้านแก่ง
รับเมื่อ :: พุธ 5 เมย. 66 09:59 น.
6. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลตรอน
รับเมื่อ :: พุธ 5 เมย. 66 11:03 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๙๒๕,๙๙๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖