สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 1 หน่วยงาน
1. ได้รับหนังสือแล้วค่ะ
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 13:38 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๘๘๑,๐๙๔ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖