สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 6 หน่วยงาน
1. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : โรงพยาบาลตรอน
รับเมื่อ :: จันทร์ 4 กย. 66 13:35 น.
2. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.วังแดง
รับเมื่อ :: จันทร์ 4 กย. 66 14:24 น.
3. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลตรอน
รับเมื่อ :: จันทร์ 4 กย. 66 15:22 น.
4. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ข่อยสูง
รับเมื่อ :: จันทร์ 4 กย. 66 15:43 น.
5. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.น้ำอ่าง
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 14:22 น.
6. ได้รับแล้วนะคะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านแก่ง
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 15:51 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๒๖๐,๕๙๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖