สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 18 หน่วยงาน
1. ได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลพระเสด็จ
รับเมื่อ :: จันทร์ 4 กย. 66 13:36 น.
2. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าปลา
รับเมื่อ :: จันทร์ 4 กย. 66 13:37 น.
3. ได้รับหนังสือแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลงิ้วงาม
รับเมื่อ :: จันทร์ 4 กย. 66 13:49 น.
4. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลน้ำปาด
รับเมื่อ :: จันทร์ 4 กย. 66 13:56 น.
5. ได้ัรับเอกสารแล้ว
หน่วยงาน : อบต.พญาแมน
รับเมื่อ :: จันทร์ 4 กย. 66 13:59 น.
6. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลน้ำริด
รับเมื่อ :: จันทร์ 4 กย. 66 14:02 น.
7. รับเเล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลในเมือง
รับเมื่อ :: จันทร์ 4 กย. 66 14:28 น.
8. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลตรอน
รับเมื่อ :: จันทร์ 4 กย. 66 15:21 น.
9. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบ้านโคก
รับเมื่อ :: จันทร์ 4 กย. 66 15:26 น.
10. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าเสา
รับเมื่อ :: จันทร์ 4 กย. 66 16:40 น.
11. ทต.จริม ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลจริม
รับเมื่อ :: จันทร์ 4 กย. 66 17:18 น.
12. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลป่าเซ่า
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 07:38 น.
13. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านด่านนาขาม
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 08:28 น.
14. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.บ้านด่าน
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 08:58 น.
15. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.แสนตอ
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 09:13 น.
16. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 13:42 น.
17. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลหาดกรวด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 7 กย. 66 08:54 น.
18. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบ้านแก่ง
รับเมื่อ :: จันทร์ 2 ตค. 66 15:27 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๒๖๑,๕๓๔ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖