สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 16 หน่วยงาน
1. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.ท่าปลา
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 09:19 น.
2. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ท่าแฝก
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 09:23 น.
3. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.น้ำหมัน
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 09:27 น.
4. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.น้ำพี้
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 09:33 น.
5. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.นาขุม
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 09:44 น.
6. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ข่อยสูง
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 09:45 น.
7. ได้รับเรียบร้อยแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ผาเลือด
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 10:23 น.
8. อบต.หาดล้ารับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.หาดล้า
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 11:48 น.
9. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าปลา
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 12:20 น.
10. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ผักขวง
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 13:26 น.
11. ได้รับแล้วนะคะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านแก่ง
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 15:49 น.
12. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ม่วงเจ็ดต้น
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 09:35 น.
13. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.แสนตอ(อ.น้ำปาด)
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 11:05 น.
14. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.วังแดง
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 15:14 น.
15. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบ้านโคก
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 09:14 น.
16. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบ้านแก่ง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 21 กย. 66 16:21 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๒๐๒,๒๙๔ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖