สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 19 หน่วยงาน
1. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าเสา
รับเมื่อ :: จันทร์ 4 กย. 66 16:39 น.
2. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบ้านเกาะ
รับเมื่อ :: จันทร์ 4 กย. 66 18:20 น.
3. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านด่านนาขาม
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 08:23 น.
4. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลวังกะพี้
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 08:25 น.
5. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 08:35 น.
6. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.สองห้อง
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 08:46 น.
7. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลน้ำริด
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 08:47 น.
8. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.บ้านด่าน
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 08:58 น.
9. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.วังดิน
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 09:07 น.
10. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.แสนตอ
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 09:08 น.
11. รับเอกสารแล้วครับ
หน่วยงาน : อบต.ฝายหลวง
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 09:11 น.
12. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ด่านแม่คำมัน
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 09:40 น.
13. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.คอรุม
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 10:38 น.
14. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ท่ามะเฟือง
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 11:20 น.
15. รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ไผ่ล้อม
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 11:22 น.
16. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 13:38 น.
17. ได้รับหนังสือแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ในเมือง
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 16:40 น.
18. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านเสี้ยว
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 10:19 น.
19. รับเอกสารแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.สองคอน
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 10:43 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๒๐๒,๒๘๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖