สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 3 หน่วยงาน
1. รับแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 10:49 น.
2. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 13:44 น.
3. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานประมงอำเภอลับแล
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 14:11 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๒๐๒,๘๐๖ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖