สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 29 หน่วยงาน
1. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านหม้อ
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 15:45 น.
2. ได้รับแล้วนะคะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านแก่ง
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 15:48 น.
3. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นาอิน
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 15:49 น.
4. ได้ัรับเอกสารแล้ว
หน่วยงาน : อบต.พญาแมน
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 16:03 น.
5. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ข่อยสูง
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 16:04 น.
6. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านโคน
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 16:05 น.
7. อบต.หาดล้ารับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.หาดล้า
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 16:10 น.
8. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.ท่าปลา
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 16:13 น.
9. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.คอรุม
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 16:19 น.
10. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าสัก
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 16:22 น.
11. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลตรอน
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 16:25 น.
12. ได้รับหนังสือแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ในเมือง
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 16:35 น.
13. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ท่ามะเฟือง
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 08:40 น.
14. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นายาง
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 09:10 น.
15. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ท่าสัก
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 09:26 น.
16. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ผักขวง
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 09:31 น.
17. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.น้ำหมัน
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 09:34 น.
18. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ไร่อ้อย
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 10:03 น.
19. ทต.จริม ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลจริม
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 10:12 น.
20. ได้รับเรียบร้อยแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ผาเลือด
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 10:57 น.
21. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.น้ำอ่าง
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 10:58 น.
22. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ร่วมจิต
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 11:37 น.
23. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าปลา
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 11:50 น.
24. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลทองแสนขัน
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 13:40 น.
25. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.บ้านดารา
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 13:57 น.
26. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.วังแดง
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 15:12 น.
27. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลร่วมจิต
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 15:34 น.
28. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นางพญา
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 13:05 น.
29. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบ้านแก่ง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 21 กย. 66 16:20 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๒๑๐,๐๗๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖