สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 17 หน่วยงาน
1. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.น้ำพี้
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 15:42 น.
2. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.สองห้อง
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 16:01 น.
3. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ท่าแฝก
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 16:35 น.
4. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลน้ำปาด
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 16:39 น.
5. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลฟากท่า
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 08:57 น.
6. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ม่วงเจ็ดต้น
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 09:36 น.
7. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : อบต.เด่นเหล็ก
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 09:50 น.
8. ได้รับหนังสือแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านฝาย
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 09:53 น.
9. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านเสี้ยว
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 10:25 น.
10. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.แสนตอ(อ.น้ำปาด)
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 11:12 น.
11. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.นาขุม
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 13:27 น.
12. รับเอกสารแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.สองคอน
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 13:59 น.
13. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบ้านโคก
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 14:29 น.
14. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.น้ำไคร้
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 7 กย. 66 10:26 น.
15. ได้รับหนังสือแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ห้วยมุ่น
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 10:06 น.
16. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ่อทอง
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 09:50 น.
17. รัยแล้ว
หน่วยงาน : อบต.น้ำไผ่
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 11:11 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๒๑๐,๐๕๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖