สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 3 หน่วยงาน
1. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 7 กย. 66 08:21 น.
2. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงาน_ธ.ก.ส.จังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 7 กย. 66 11:20 น.
3. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 7 กย. 66 11:36 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๒๐๘,๔๒๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖