สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 2 หน่วยงาน
1. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 7 กย. 66 09:21 น.
2. ส่งซ้ำค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 7 กย. 66 09:32 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๒๕๒,๓๗๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖