สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 5 หน่วยงาน
1. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 7 กย. 66 14:46 น.
2. รับแล้วขอบคุณคะ
หน่วยงาน : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 7 กย. 66 14:46 น.
3. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานแรงงานจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 7 กย. 66 14:53 น.
4. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 7 กย. 66 14:59 น.
5. รับแล้วส่งต่อ ศอ.ปส.
หน่วยงาน : ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 7 กย. 66 15:10 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๒๕๙,๖๔๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖