สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 100 หน่วยงาน
1. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบ้านเกาะ
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 7 กย. 66 16:38 น.
2. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : โรงพยาบาลท่าปลา
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 7 กย. 66 16:40 น.
3. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.นาขุม
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 7 กย. 66 16:43 น.
4. ทต.จริม ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลจริม
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 7 กย. 66 16:49 น.
5. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลวังกะพี้
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 07:25 น.
6. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลป่าเซ่า
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 07:33 น.
7. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.บ้านด่าน
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 08:14 น.
8. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.น้ำไคร้
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 08:20 น.
9. ได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 08:26 น.
10. ได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลพระเสด็จ
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 08:26 น.
11. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 08:30 น.
12. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลน้ำริด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 08:30 น.
13. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.หาดงิ้ว
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 08:31 น.
14. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.ท่าปลา
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 08:38 น.
15. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 08:40 น.
16. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านโคน
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 08:42 น.
17. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.วังดิน
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 08:42 น.
18. ได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นาอิน
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 08:45 น.
19. อบต.แม่พูล
หน่วยงาน : อบต.แม่พูล
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 08:49 น.
20. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลน้ำปาด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 08:49 น.
21. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ม่วงเจ็ดต้น
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 08:49 น.
22. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ข่อยสูง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 08:51 น.
23. อบต.หาดล้ารับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.หาดล้า
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 08:53 น.
24. ได้รับหนังสือแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านฝาย
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 08:54 น.
25. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าสัก
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 08:55 น.
26. รับเอกสารแล้วครับ
หน่วยงาน : อบต.ฝายหลวง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 08:55 น.
27. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตรอน
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 09:00 น.
28. ได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ชัยจุมพล
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 09:03 น.
29. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : โรงพยาบาลตรอน
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 09:06 น.
30. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ถ้ำฉลอง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 09:08 น.
31. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านด่านนาขาม
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 09:08 น.
32. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบ้านโคก
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 09:10 น.
33. ได้รับหนังสือแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลงิ้วงาม
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 09:12 น.
34. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลฟากท่า
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 09:19 น.
35. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับหนังสือเรียบร้อย
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 09:20 น.
36. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าเสา
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 09:24 น.
37. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.คอรุม
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 09:28 น.
38. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นานกกก
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 09:29 น.
39. ได้รับแล้วนะคะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านแก่ง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 09:29 น.
40. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลผาจุก
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 09:33 น.
41. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : โรงพยาบาลน้ำปาด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 09:44 น.
42. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นายาง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 09:44 น.
43. ได้รับเอกสารแล้วค่ะ รพ.สต.สองห้อง
หน่วยงาน : รพ.สต.สองห้อง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 09:58 น.
44. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ร่วมจิต
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 09:59 น.
45. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : อบต.เด่นเหล็ก
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 10:02 น.
46. ขอบคุณค่ะ ได้รับหนังสือแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ในเมือง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 10:05 น.
47. ได้รับเเล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าปลา
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 10:13 น.
48. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.น้ำหมัน
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 10:18 น.
49. ได้รับเเล้วครับ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลหัวดง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 10:36 น.
50. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ด่านแม่คำมัน
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 11:11 น.
51. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลทองแสนขัน
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 11:14 น.
52. ได้ัรับเอกสารแล้ว
หน่วยงาน : อบต.พญาแมน
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 11:24 น.
53. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 13:25 น.
54. ได้รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านโคก
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 13:26 น.
55. รับทราบค่ะ
หน่วยงาน : รพ.สต.ทุ่งยั้ง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 13:42 น.
56. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านหม้อ
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 13:49 น.
57. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.วังแดง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 14:12 น.
58. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.แสนตอ
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 14:18 น.
59. ได้รับหนังสือเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : อบต.สองห้อง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 14:22 น.
60. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าปลา
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 14:24 น.
61. ได้รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตรอน
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 14:30 น.
62. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลด่านนาขาม
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 15:00 น.
63. รับเอกสารแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.สองคอน
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 15:30 น.
64. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.น้ำพี้
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 15:37 น.
65. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.แสนตอ(อ.น้ำปาด)
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 16:14 น.
66. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลร่วมจิต
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 09:22 น.
67. รับทราบค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ่อทอง
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 09:51 น.
68. รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ไผ่ล้อม
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 10:57 น.
69. รัยแล้ว
หน่วยงาน : อบต.น้ำไผ่
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 11:10 น.
70. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ไร่อ้อย
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 11:17 น.
71. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าปลา
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 11:32 น.
72. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นางพญา
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 13:23 น.
73. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ท่ามะเฟือง
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 13:25 น.
74. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านเสี้ยว
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 13:30 น.
75. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ท่าสัก
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 14:19 น.
76. ได้รับหนังสือเรียบร้อย
หน่วยงาน : อบต.ผาเลือด
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 14:31 น.
77. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 15:01 น.
78. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : รพ.สต.คีรีทอง
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 15:17 น.
79. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 16:16 น.
80. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ท่าแฝก
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 13:27 น.
81. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานประมงอำเภอเมือง
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 13:28 น.
82. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานประมงอำเภอลับแล
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 14:10 น.
83. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานประมงอำเภอพิชัย
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 14:30 น.
84. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานประมงอำเภอท่าปลา
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 14:45 น.
85. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานประมงอำเภอตรอน
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 14:54 น.
86. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : รพ.สต.ปางหมิ่น
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 15:02 น.
87. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานประมงอำเภอทองแสนขัน
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 15:26 น.
88. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานประมงอำเภอน้ำปาด
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 15:42 น.
89. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : รพ.สต.วังกะพี้
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 16:25 น.
90. ได้รับเเล้วค่ะ
หน่วยงาน : รพ.สต.บ้านเกาะ(อ.เมือง)
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 09:12 น.
91. ได้แล้วเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : โรงพยาบาลทองแสนขัน
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 15:28 น.
92. รับเเล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลในเมือง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 09:20 น.
93. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : รพ.สต.หาดล้า
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 09:59 น.
94. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ขุนฝาง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 10:05 น.
95. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.น้ำอ่าง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 16:11 น.
96. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลตรอน
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 16:18 น.
97. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.บ้านดารา
รับเมื่อ :: ศุกร์ 15 กย. 66 14:05 น.
98. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ผักขวง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 21 กย. 66 09:54 น.
99. ได้รับหนังสือแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ห้วยมุ่น
รับเมื่อ :: ศุกร์ 22 กย. 66 11:29 น.
100. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฟากท่า
รับเมื่อ :: อังคาร 26 กย. 66 15:37 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๒๖๐,๒๗๖ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖