สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 26 หน่วยงาน
1. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.วังดิน
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 09:20 น.
2. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าเสา
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 09:22 น.
3. ได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นาอิน
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 09:25 น.
4. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลวังกะพี้
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 09:32 น.
5. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 09:39 น.
6. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.บ้านด่าน
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 09:48 น.
7. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นายาง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 09:55 น.
8. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : อบต.เด่นเหล็ก
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 10:01 น.
9. ขอบคุณค่ะ ได้รับหนังสือแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ในเมือง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 10:06 น.
10. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลน้ำริด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 10:25 น.
11. ได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ชัยจุมพล
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 10:31 น.
12. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 11:08 น.
13. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.หาดงิ้ว
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 11:13 น.
14. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ข่อยสูง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 11:55 น.
15. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านโคน
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 12:17 น.
16. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.ท่าปลา
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 13:42 น.
17. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.วังแดง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 14:11 น.
18. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.แสนตอ
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 14:17 น.
19. ได้รับหนังสือเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : อบต.สองห้อง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 14:22 น.
20. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.นาขุม
รับเมื่อ :: อาทิตย์ 10 กย. 66 13:39 น.
21. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลป่าเซ่า
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 08:25 น.
22. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านด่านนาขาม
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 08:31 น.
23. รับเอกสารแล้วครับ
หน่วยงาน : อบต.ฝายหลวง
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 09:11 น.
24. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นางพญา
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 13:22 น.
25. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.น้ำไคร้
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 14:02 น.
26. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.น้ำอ่าง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 16:14 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๒๑๙,๖๒๓ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖