สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 5 หน่วยงาน
1. ได้รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านโคก
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 13:26 น.
2. ได้รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอน้ำปาด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 13:34 น.
3. ได้รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตรอน
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 14:30 น.
4. ได้รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทองแสนขัน
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 15:50 น.
5. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าปลา
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 10:50 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๒๕๒,๖๐๔ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖